Greška
 • XML Parsing Error at 1:275. Error 9: Invalid character
PDF Ispis E-mail

Korisne informacije

Medicinska sluba

Bolnice i klinike postoje u svim su ve?im gradovima, a ambulante i ljekarne i u manjim mjestima. Strani turisti koji su obavezno osigurani u svojoj zemlji, za vrijeme privatnog boravka u RH ne pla?aju koritenje hitne zdravstvene zatite ako Hrvatska i drava iz koje dolaze imaju sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, tj. ako imaju ugovorom predvi?ene potvrde o pravu na koritenje zdravstvene zatite. Zdravstvena zatita (uklju?uju?i i prijevoz) koristi se za hitne slu?ajeve na na?in i po propisima koji vrijede za hrvatske osiguranike, pri ?emu se na isti na?in sudjeluje i u trokovima zdravstvene zatite (participacija). Osobe koje dolaze iz drava s kojima nije sklopljen ugovor sve trokove zdravstvene zatite snose osobno.

Veterinarska sluba:

Hrvatska je pokrivena mreom veterinarskih klinika i ambulanti.
Informacije:
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Uprava za veterinarstvo
Web: www.mps.hr

Blagdani i neradni dani:

 • 1. sije?nja - Nova godina
 • 6. sije?nja - Sv. tri kralja
 • Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
 • 1. svibnja - Praznik rada
 • Tijelovo
 • 22. lipnja - Dan antifaisti?ke borbe
 • 25. lipnja - Dan dravnosti
 • 5. kolovoza - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
 • 15. kolovoza - Velika Gospa
 • 8. listopada - Dan neovisnosti
 • 1. studenoga - Svi sveti
 • 25. i 26. prosinca - boi?ni blagdani


Radno vrijeme trgovina i javnih slubi:

Ve?ina trgovina radnim je danom otvorena od 8 do 20 sati, subotom i nedjeljom do 14 sati; u sezoni i dulje.
Javne slube i poslovni uredi uglavnom rade od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka.

Pota i telekomunikacije:

Potanski su uredi radnim danom otvoreni od 7 do 19 sati; u manjim mjestima od 7 do 14 sati, a neki rade i dvokratno. U ve?im gradovima i turisti?kim mjestima deurne pote otvorene su subotom i nedjeljom. Na svim javnim telefonima koriste se telefonske kartice koje se prodaju u potama i novinskim kioscima. S bilo kojega telefona moe se izravno zvati inozemstvo. www.posta.hr

Elektri?ni napon gradske mree

220 V; frekvencija: 50 Hz

Zatita okolia:

Zatita bioloke raznolikosti u skladu je s vae?im propisima EU-a. More za kupanje na hrvatskom Jadranu vrlo je visoke kakvo?e i prema kriterijima EU-a. U slu?aju izvanrednog one?i?enja okolia na kopnu obavijestite Centar 112. Za dodatne informacije o okoliu kontaktirajte Ministarstvo zatite okolia, prostornog ure?enja i graditeljstva, Upravu za zatitu okolia na telefon +385 1 3782-111 ili preko Internet stranice www.mzopu.hr

U slu?aju nesre?e zatraite pomo? na broju 112!

Taj broj mogu?e je pozvati u bilo koje doba dana i no?i, neovisno o tome gdje se nalazite u Republici Hrvatskoj.
Telefonski se poziv ne napla?uje.
Poziv je mogu?e ostvariti putem svih operatora i svim telefonskim ure?ajima odabirom broja 112.

U slu?aju nesre?e Centar 112 omogu?it ?e vam razgovor i na jednom od stranih jezika:

 • engleskom
 • njema?kom
 • talijanskom
 • francuski
 • ma?arskom
 • slova?kom


Broj 112 nazovite Ako vam je potrebna:

 • hitna medicinska pomo?
 • pomo? vatrogasaca
 • pomo? policije
 • pomo? gorske slube spaavanja
 • hitna veterinarska pomo?
 • pomo? drugih hitnih slubi i operativnih snaga zatite i spaavanja.


Ako primijetite: poar, istjecanje opasnih tvari, one?i?enje pitke vode, potoka, rijeka ili mora, druge pojave koje predstavljaju opasnost za ivot ili zdravlje ljudi ili ivotinja, kulturnih dobara i okolia...

Kada zovete 112, recite:

 • to se dogodilo
 • gdje se dogodilo
 • kada se dogodilo
 • ima li ozlije?enih
 • kakve su ozljede
 • kakvu pomo? trebate
 • tko zove


Protupoarna zatita:

Provjerite jeste li poduzeli sve da sprije?ite poar!
Ne bacajte zapaljene ili zapaljive predmete u okoli!
Potujte znakove zabrane loenja vatre!
Pazite da vae parkirano vozilo ne zatvara vatrogasne pristupe i prilaze.

to u?initi u slu?aju poara?

 • Poar odmah dojavite vatrogascima na telefonski broj 93 ili pozovite pomo? na 112!
 • Upotrijebite ru?ni aparat (ako je dostupan) za po?etno gaenje poara i gasite poar samo ako ne ugroavate sebe i druge.
 • Obavijestite osobe iz okoline o pojavi poara.
 • Evakuirajte ljude na siguran na?in.
 • Ne ulazite u stubite ako je ispunjeno dimom i ne koristite se dizalom.
 • Ako zbog zadimljenosti ne moete iza?i iz zgrade, zatvorite sve prozore i vrata kako biste sprije?ili ulazak dima u vae prostore.
 • Ako ste zato?eni u stanu, ?ekajte vatrogasce na prozoru kako bi vas vidjeli jer su vatrogasna vozila namijenjena i za spaavanje s visina. SLIJEDITE UPUTE VATROGASACA


Traganje i spaavanje:

U slu?aju nesre?a na kopnu ili moru nazovite 112 (jedinstveni broj za sve hitne situacije), a u slu?aju nesre?e na moru nazovite 9155 (Nacionalnu sredinjicu za traganje i spaavanje na moru) ili 112.

Aktivnosti na otvorenom:

 • obavijestite rodbinu ili prijatelje o ruti ili planu svojeg putovanja
 • hodajte po ozna?enim stazama i putovima
 • osigurajte dostatne koli?ine vode
 • pripremite odgovaraju?u odje?u i obu?u
 • pripremite pokretni telefonski ure?aj (mobitel)
 • pratite obavijesti o vremenskoj prognozi
 • ne palite vatru
 • ne bacajte opuke i zapaljive predmete u prirodu


NA CESTI:

 • tijekom turisti?ke sezone izbjegavajte prometne guve (vonju vikendima i praznicima)
 • vozite odmorni
 • prilagodite brzinu uvjetima na cesti i ograni?enjima brzine
 • u slu?aju guve, budite strpljivi (imajte dostatne koli?ine vode)


NA MORU:

 • ne izlaite se opasnostima prilikom plivanja i ronjenja
 • izlaite se suncu umjereno upotrebljavajte zatitna sredstva
 • ne precjenjujte vlastite sposobnosti
 • pratite obavijesti o vremenskoj prognozi


Radijske vijesti na stranim jezicima u turisti?koj sezoni:

Hrvatski radio na nekoliko programa emitira emisije na stranim jezicima namijenjene turistima u Hrvatskoj. Na Prvom programu Hrvatskog radija svaki dan u 20.05 emitira se emisija na engleskom jeziku u trajanju do 10 minuta.

U vrijeme ljetne sezone na Drugom programu Hrvatskog radija (98,5 Mhz sjeverozapadna Hrvatska i dubrova?ko primorje; 105,3 Mhz Istra; 96,1 Split; 98,9 makarsko primorje; 93,3 Gorski kotar) uz redovite vijesti na hrvatskom jeziku bit ?e i svaki puni sat od 8.00 do 21.00 vijesti na engleskom, njema?kom, talijanskom i ?ekom jeziku, a HAK ?e izvjetavati o stanju na cestama na engleskom i njema?kom jeziku.

U istom razdoblju ljeti svaki puni sat emitiraju se vijesti i izvje?a o stanju na cestama izravno iz studija Tre?eg programa Austrijskog radija, RAI-a Uno, britanskog VIRGIN radija, Radio Praga i me?unarodnog programa Hrvatskog radija Glas Hrvatske. ?eke turiste ljeti novinari Radio Praga jedanput na dan informiraju putem regionalnih postaja: Radio Splita, Radio Dubrovnika i Radio Rijeke.


 

Glavni izbornik

Anketa

Va dojam o ?isto?i mora i prirode u Makarskoj
 

Posjete Sadržajima : 170230